Vedení účetnictví

- zpracování a zúčtování veškerých účetních dokladů

- vedení a zpracování evidence Vašich závazků a pohledávek

- zpracování a podání přiznání k DPH + kontrolní hlášení, k dani silniční, srážkové dani apod.

- vedení deníku příjmů a výdajů

- zakládání dokumentů do Sbírky listin

- sestavení účetních uzávěrek

- Správa knihy drobného i dlouhodobého majetku a jeho nákladových odpisů

- vedení pokladní knihy

- pravidelný reporting dle Vašich potřeb

- příprava platebních příkazů